Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Umowy podpisywane są w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 15.00

Przy zawieraniu umowy:
 • osoba fizyczna powinna posiadać:
  - dowód osobisty,
  - dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (akt własności, umowę dzierżawy itp.)
 • firmy i inne instytucje powinny przedstawić:
  - NIP,
  - REGON,
  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  - w przypadku spółek z o.o. KRS

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu świadczonych usług należy zgłaszać w formie pisemnej (m.in. zamiana, podstawienie, zabranie pojemnika, zmiana częstotliwości wywozu, rozwiązanie umowy).

UWAGA

Wpłaty za wykonane usługi można dokonywać bez prowizji w kasie siedziby MPO sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 15.00