Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.

OFERTAWywóz nieczystości stałych

Do wywozu odpadów komunalnych oferujemy pojemniki:

Wywóz odpadów płynnych i usługi asenizacyjno-ciśnieniowe
 • wywóz fekaliów,
 • opróżnianie przydomowych oczyszczalni ekologicznych,
 • awaryjne udrażnianie studzienek i kanalizacji,
 • oczyszczanie separatorów tłuszczowych i olejowych,
 • opróżnianie dołów kloacznych,
 • oczyszczanie odstojników i piaskowników
Wywóz gabarytów

Co to są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe to takie, które nie mogą być umieszczone - ze względu na swoje rozmiary lub masę - w typowych pojemnikach (meble, dywany, wykładziny).

MPO Sp. z o.o. organizuje dla indywidualnych stałych klientów nieodpłatne kwartalne zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Szczecina . Wymienione odpady należy wystawiać dzień przed wyznaczonym terminem wywozu przed posesję, na chodniku przy krawężniku w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego i umożliwiającym załadunek sprzętu na pojazdy.

Ilość gabarytów do zabrania należy zgłosić u dyspozytora dzień przed przewidywanym terminem wywozu do godz. 14.00 pod nr tel. 0 91 46 23 976 lub 0 91 46 23 977.

Gabaryty będą odbierane w godz. Od 6.00 do 14.00 .

UWAGA

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:

 • urządzeń elektrycznych i elektronicznych (telewizory, odkurzacze, monitory)*
 • elementów konstrukcji wyposażenia samochodów (opony, zderzaki, akumulatory) *
 • odpadów z prac remontowych (gruz, okna, drzwi, armatura sanitarna) [patrz: Wywóz gruzu i odpadów budowlanych]

*Zużyty sprzęt AGD (lodówki, zamrażarki, pralki, duży i mały sprzęt AGD itp.) i urządzenie elektroniczne (monitory, sprzęt komputerowy itp.) mieszkańcy Szczecina mogą nieodpłatnie oddać w punktach zbiórki odpadów problemowych:

Dane adresowe EKOPORTÓWGODZINY OTWARCIAKONTAKT
ul. Gdańska
Zjazd na Wyspę Pucką
pod Trasą Zamkową
MIĘDZYODRZE - WYSPA PUCKA
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
723 578 401
ul. Helska
(róg ul. Goleniowskiej)
DĄBIE
Od dnia 26.11.2019
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
723 578 430
ul. Leszczynowa
(zjazd z ul. Struga na oś ZDROJE)
SŁONECZNE/ZDROJE
pon. - piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
723 578 413
ul. Firlika 31
DRZETOWO-GRABOWO
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
723 578 402
ul. Kołbacka
(róg ul. Przyszłości)
PŁONIE
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
723 578 443
ul. Górna 3b
BUKOWA
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
723 578 400
ul. Arkońska 39/40
(róg Harcerzy)
ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN
pon. - piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
723 578 405
ul. Taczaka
(róg Witkiewicza)
GUMIEŃCE-POGODNO
pon. - piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
723 578 436
Segregacja surowców wtórnych

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska MPO dysponuje pojemnikami do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Z odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych możemy wyselekcjonować papier, plastik i szkło, które wrzucamy do odpowiednich pojemników.PAPIER (pojemnik niebieski):
Wrzucamy:
 • gazety, czasopisma, kolorowe magazyny,
 • książki i inny papier,
 • kartony, tekturę falistą i zwykłą,
 • zeszyty, torebki i worki papierowe, papier biurowy,
Nie wrzucamy:
 • papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych),
 • papieru pokrytego przezroczystą folią,
 • mokrego lub tłustego papieru,
 • opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
 • kalki technicznej,


SZKŁO (pojemnik zielony):
Wrzucamy (czyste):
 • butelki bez nakrętek,
 • słoiki bez nakrętek
Nie wrzucamy:
 • ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczki),
 • luster,
 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
 • szyb okiennych, szkła zbrojonego, szyb samochodowych,
 • szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych


PLASTIK (pojemnik żółty):
Wrzucamy (opakowania i butelki do wrzucenia powinny być puste, umyte i zgniecione):
 • plastikowe butelki po napojach (np. typu PET),
 • opakowania po chemii gospodarczej; po kosmetykach i środkach czystości (np. szamponach, środkach czystości),
 • woreczki, reklamówki.
Nie wrzucamy:
 • pojemników po olejach i smarach,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • tłustych butelek i pojemników z tworzyw sztucznych,
 • opakowań po medykamentach,
 • opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
Wywóz gruzu i odpadów budowlanych

W trakcie przeprowadzania remontów w mieszkaniach i domach powstają odpady budowlane takie jak:

 • gruz ceglany i betonowy,
 • regipsy
 • elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna),
 • odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, posadzki, boazeria),
 • złom,
 • gleba z wykopów.

Uwaga!

1. W przypadku posiadania dwóch lub więcej rodzajów odpadów, segregacja (w szczególności wyodrębnienie gruzu) obniża koszty usługi.

2. Ze względu na specjalną technologię utylizacji należy składować oddzielnie papę, wełnę mineralną, styropian oraz rury i płyty zawierające azbest.

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych realizujemy po zgłoszeniu telefonicznym lub pisemnym do Działu Eksploatacyjno - Technicznego tel/fax (091) 4623977

Na życzenie klienta wystawiamy Karty Przekazania Odpadów.

Cena wywozu odpadów w kontenerach uzależniona jest :

 • od rodzaju i ciężaru odpadów,
 • kosztów przyjęcia na wysypisko,
 • kosztów transportu

Do wywozu gruzu oferujemy kontenery: 1.3m3; 3m3; 4m3; 5m3; 7m3; 12m3

Wywóz odpadów niebezpiecznych

Firma

Oferujemy odbiór większości odpadów niebezpiecznych:

 • świetlówki,
 • przepracowane oleje,
 • odpady zawierające azbest,
 • akumulatory,
 • opakowania po farbach,
 • opony,
 • przeterminowane leki,
 • filtry,
 • czyściwo.

Zapewniamy bezpieczny transport do miejsc unieszkodliwiania. Wystawiamy dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient indywidualny

Uwaga! Mieszkańcy Szczecina mogą nieodpłatnie oddać odpady takie jak: baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, opony, przepracowane oleje, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne do punktów zbiórki odpadów problemowych

Dane adresowe EKOPORTÓWGODZINY OTWARCIAKONTAKT
ul. Gdańska
Zjazd na Wyspę Pucką
pod Trasą Zamkową
MIĘDZYODRZE - WYSPA PUCKA
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zm.
723 578 401
ul. Helska
(róg ul. Goleniowskiej)
DĄBIE
Od dnia 26.11.2019
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zm.
723 578 430
ul. Leszczynowa
(zjazd z ul. Struga na oś ZDROJE)
SŁONECZNE/ZDROJE
pon. - piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zm.
723 578 413
ul. Firlika 31
DRZETOWO-GRABOWO
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zm.
723 578 402
ul. Kołbacka
(róg ul. Przyszłości)
PŁONIE
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zm.
723 578 443
ul. Górna 3b
BUKOWA
pon. - piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zm.
723 578 400
ul. Arkońska 39/40
(róg Harcerzy)
ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN
pon. - piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zm.
723 578 405
ul. Taczaka
(róg Witkiewicza)
GUMIEŃCE-POGODNO
pon. - piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zm.
723 578 436
Zimowe oczyszczanie ulic i placów