Skip to content

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

O firmie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku. Obecnie właścicielami Spółki są Gmina Miasto Szczecin (51% udziałów) oraz PreZero Polska Sp. z o.o. (49% udziałów). Początkowo nasza działalność ograniczała się do wywozu odpadów komunalnych. W dniu dzisiejszym zajmujemy się odbiorem nie tylko odpadów komunalnych, ale również wielkogabarytowych, złomu, gruzu, odpadów niebezpiecznych, płynnych, świadczymy także usługi transportowe.

Działamy szybko i skutecznie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie gospodarowania odpadami. Odebrane odpady wywozimy wyłącznie na legalnie działające składowiska odpadów. Wystawiamy dokumenty na całość odebranych odpadów, zapewnia to Państwu całkowite bezpieczeństwo w przypadku kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej.

Dla nas jest nie tylko ważna ekonomia, ale i ochrona środowiska. Dlatego nieustannie unowocześniamy naszą firmę pod względem logistycznym i technologicznym, co daje nam możliwość poszerzania wachlarza oferowanych przez nas usług.

Naszymi klientami są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże podmioty gospodarcze oraz spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki administracji publicznej.

Usługi realizowane są w oparciu o umowy stałe oraz zlecenia jednorazowe. Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług przy konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do współpracy.

Zarząd spółki:

Karol Walkowiak – Prezes Zarządu

Główna księgowa:

Marzena Wybranowska

Kapitał zakładowy spółki:

7.794.241,05 zł.