Skip to content

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Biuro Obsługi Klienta

Umowy podpisywane są w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00

Przy zawieraniu umowy:

 • osoba fizyczna powinna posiadać:
  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
   (akt własności, umowę dzierżawy itp.)
 • firmy i inne instytucje powinny przedstawić:
  • NIP,
  • REGON,
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • w przypadku spółek z o.o. KRS

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu świadczonych usług należy zgłaszać w formie pisemnej (m.in. zamiana, podstawienie, zabranie pojemnika, zmiana częstotliwości wywozu, rozwiązanie umowy).

UWAGA

Wpłaty za wykonane usługi można dokonywać bez prowizji w kasie siedziby MPO sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00