Skip to content

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Oferta

Wywóz nieczystości stałych

Do wywozu odpadów komunalnych oferujemy pojemniki:

120l
MGB 120
Pojemnik na odpady bytowe
wysokość: 935 mm
szerokość: 480 mm
głębokość: 560 mm
wysokość bez pokrywy: 860 mm
średnica koła: 200 mm
kolor: czarny
waga: 11,30 kg

Usługi asenizacyjno-ciśnieniowe

 • opróżnianie przydomowych oczyszczalni ekologicznych,
 • awaryjne udrażnianie studzienek i kanalizacji,
 • oczyszczanie separatorów tłuszczowych i olejowych,
 • oczyszczanie odstojników

Wywóz gabarytów

Co to są odpady wielkogabarytowe?

Odpady wielkogabarytowe to takie, które nie mogą być umieszczone – ze względu na swoje rozmiary lub masę – w typowych pojemnikach (meble, dywany, wykładziny).

UWAGA:

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie utylizowane są oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych. Tak więc, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten sprzęt będzie można oddać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt, na zasadzie jeden za jeden, przy czym sprzęt musi być tego samego rodzaju.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w prawobrzeżnej części Szczecina odbywa się dwa razy do roku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. 

Wymienione odpady należy wystawiać dzień przed wyznaczonym terminem wywozu przed posesję, na chodniku przy krawężniku w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego i umożliwiającym załadunek sprzętu na pojazdy.

Ilość gabarytów do zabrania należy zgłosić u dyspozytora dzień przed przewidywanym terminem wywozu do godz. 14.00 pod nr tel. 91 46 23 97691 46 23 977 lub zgłosić mailowo: gabarytydomki@mpo.szczecin.pl

Gabaryty będą odbierane w godz. od 6.00 do 14.00.

UWAGA

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:

 • urządzeń elektrycznych i elektronicznych (telewizory, odkurzacze, monitory)*
 • elementów konstrukcji wyposażenia samochodów (opony, zderzaki, akumulatory) *
 • odpadów z prac remontowych (gruz, okna, drzwi, armatura sanitarna) [patrz: Wywóz gruzu i odpadów budowlanych]

*Zużyty sprzęt AGD (lodówki, zamrażarki, pralki, duży i mały sprzęt AGD itp.) i urządzenie elektroniczne (monitory, sprzęt komputerowy itp.) mieszkańcy Szczecina mogą nieodpłatnie oddać w punktach zbiórki odpadów problemowych:

Dane adresowe EKOPORTÓW

MIĘDZYODRZE – WYSPA PUCKA
ul. Gdańska (zjazd na Wyspę Pucką pod Trasą Zamkową)
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 401

DĄBIE
ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej)
Od dnia 26.11.2019
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 430

SŁONECZNE/ZDROJE
ul. Leszczynowa (zjazd z ul. Struga na oś ZDROJE)
pon. – piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
tel.: 723 578 413

DRZETOWO-GRABOWO
ul. Firlika 31
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 402

PŁONIA
ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości)
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 443

BUKOWO
ul. Górna 3b
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 400

ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN
ul. Arkońska 39/40 (róg Harcerzy)
pon. – piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
tel.: 723 578 405

GUMIEŃCE-POGODNO
ul. Taczaka (róg Witkiewicza)
pon. – piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
tel.: 723 578 436

Segregacja surowców wtórnych

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska MPO dysponuje pojemnikami do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Z odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych możemy wyselekcjonować papier, plastik i szkło, które wrzucamy do odpowiednich pojemników.

Wywóz odpadów w kontenerach

W trakcie przeprowadzania remontów w mieszkaniach i domach powstają odpady budowlane takie jak:

 • gruz ceglany i betonowy,
 • regipsy
 • elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna),
 • odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, posadzki, boazeria),
 • złom,
 • gleba z wykopów.

Uwaga!

 1. W przypadku posiadania dwóch lub więcej rodzajów odpadów, segregacja (w szczególności wyodrębnienie gruzu) obniża koszty usługi.
 2. Ze względu na specjalną technologię utylizacji należy składować oddzielnie papę, wełnę mineralną, styropian.

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych realizujemy po zgłoszeniu pisemnym do Działu Eksploatacyjno-Technicznego tel/fax: (091) 4623977

Cena wywozu odpadów w kontenerach uzależniona jest :

 • od rodzaju i ciężaru odpadów,
 • kosztów przyjęcia na wysypisko,
 • kosztów transportu

Do wywozu odpadów oferujemy kontenery: 1.3m3; 3m3; 4m3; 5m3; 7m3; 10m3; 12m3; 30m3
(Dla odpadów typu gruz nie ma możliwości wynajęcia kontenerów o wielkości 10m3 i 30m3)

Oferujemy kontenery na odpady:

 • odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady na materiały konstrukcyjne zawierające gips
 • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
 • odpadowa papa
 • materiały izolacyjne
 • zmieszane odpady z betonu, gruz ceglanego, materiałów ceramicznych
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (gruz)
 • odpady ulegające biodegradacji
 • odpady komunalne nie wymienione w innych grupach
 • inne

Wywóz odpadów niebezpiecznych

Dla firm

Oferujemy odbiór większości odpadów niebezpiecznych:

 • świetlówki,
 • przepracowane oleje,
 • akumulatory,
 • opakowania po farbach,
 • opony,
 • przeterminowane leki,
 • filtry,
 • czyściwo.

Zapewniamy bezpieczny transport do miejsc unieszkodliwiania. Wystawiamy dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla klientów indywidualnych

Uwaga! Mieszkańcy Szczecina mogą nieodpłatnie oddać odpady takie jak: baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, opony, przepracowane oleje, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne do punktów zbiórki odpadów problemowych

MIĘDZYODRZE – WYSPA PUCKA
ul. Gdańska (zjazd na Wyspę Pucką pod Trasą Zamkową)
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 401

DĄBIE
ul. Helska (róg ul. Goleniowskiej)
Od dnia 26.11.2019
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 430

SŁONECZNE/ZDROJE
ul. Leszczynowa (zjazd z ul. Struga na oś ZDROJE)
pon. – piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
tel.: 723 578 413

DRZETOWO-GRABOWO
ul. Firlika 31
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 402

PŁONIE
ul. Kołbacka (róg ul. Przyszłości)
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 443

BUKOWA
ul. Górna 3b
pon. – piątek 9.00-17.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: I zmianowy
tel.: 723 578 400

ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN
ul. Arkońska 39/40 (róg Harcerzy)
pon. – piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
tel.: 723 578 405

GUMIEŃCE-POGODNO
ul. Taczaka (róg Witkiewicza)
pon. – piątek 9.00-19.00
sobota 9.00-15.00
System pracy: II zmianowy
tel.: 723 578 436